بودجه ۱۵۰ هزار میلیارد تومانی شهرداری تصویب شد

بودجه ۱۵۰ هزار میلیارد تومانی شهرداری تصویب شد

زاکانی شهردار تهران نیز پس از پایان بررسی بودجه سال آینده شهرداری اعلام کرد بودجه‌ای مصوب کرده‌ایم که حدود ۱۵۱ همت شده است و نزدیک ۱۲ همت نیز مکمل دارد و ۱۶۵ و نیم همت شده است.

اعضای شورای شهر تهران در جلسه نوبت صبح و عصر شورای شهر لایحه بودجه شهرداری تهران برای سال آینده را بررسی و به تصویب رساندند.

به گزارش گروه فرهنگ و جامعه خبرگزاری علم و فناوری آنا، اعضای شورای شهر تهران در جلسه ای در دو نوبت صبح و عصر بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۳ را انجام دادند و بودجه حدود ۱۵۰ هزار میلیارد تومانی را برای سال آینده شهرداری تهران در ۱۲ تبصره تصویب کردند.

وی با بیان اینکه در لایحه بودجه مجوز تهاتر و اقدامات خاص نیز داده شد ابراز امیدواری کرد که ان‌شاءالله این بودجه برای سال آینده لبخندی را به لب می‌نشاند.


منبع: https://ana.ir/fa/news/897779/%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%AC%D9%87-%DB%B1%DB%B5%DB%B0-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%A8-%D8%B4%D8%AF

بودجه ۱۴۰۳ شهرداری تهران در حالی تصویب شد که بنا به گفته آخوندی رییس کمیسیون بودجه شورای شهر تهران سهم درآمدهای ناپایدار برای اولین بار کاهش داشته است؛ اما بودجه مناطق کاهشی نداشته است.