بوستانی از دل یک قبرستان در بیرجند + فیلم


بیرجند – ایرنا – گورستان ناصح یکی از مکان‌های قدیمی شهر بیرجند است که بعد از سال‌ها رهاشدگی در اقدام مشترک بین شهرداری و اداره کل راه و شهرسازی خراسان جنوبی به عنوان یکی از طرح‌های بازآفرینی شهری قرار است به بوستان و پارک محله تبدیل شود.


منبع: https://www.irna.ir/news/85158460/%D8%A8%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D9%84-%DB%8C%DA%A9-%D9%82%D8%A8%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%DB%8C%D8%B1%D8%AC%D9%86%D8%AF-%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85