بوشهر غنی‌‎ترین گنجینه اسناد ایرانشناسی جنوب کشور را دارد+ فیلم


تهران- ایرنا- مدیر بنیاد ایرانشناسی شعبه بوشهر گفت: بیش از ۴ هزار سند تاریخی در این شعبه نگهداری می‌شود که یکی از غنی‌ترین گنجینه‌های کشور در جنوب محسوب می‌شود و در این چارچوب چندین کنگره بوشهرشناسی نیز برگزار شده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/84977012/%D8%A8%D9%88%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%BA%D9%86%DB%8C-%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%DA%AF%D9%86%D8%AC%DB%8C%D9%86%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D9%86%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%B1%D8%A7-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85