بی‌توجهی میراث به عمارت شکوه السلطنه/ خانه همسر ناصرالدین شاه پاتوق معتادان تهران/ عکس

شکوه‌السلطنه، شاهزاده قاجار همسر عقدی ناصرالدین شاه و مادر مظفرالدین شاه بود که در اواخر عمر در این خانه زندگی می‌کرد. عمارت شکوه‌السلطنه در پامنار تهران قرار دارد. شکوه السلطنه از زنان مقتدر دربار ناصرالدین شاه بود و بر امور دربار ولیعهد در تبریز نظارت خاص داشت.

بی‌توجهی میراث به عمارت شکوه السلطنه/ خانه همسر ناصرالدین شاه پاتوق معتادان تهران/ عکس

به گزارش خبرآنلاین، انتشار عکس‌هایی از خانه همسر ناصرالدین شاه و این خبر که این خانه پاتوق معتادان شده است، واکنش برانگیز شده است.

بی‌توجهی میراث به عمارت شکوه السلطنه/ خانه همسر ناصرالدین شاه پاتوق معتادان تهران/ عکس


منبع: https://www.khabaronline.ir/live/1782052/%D8%A8%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%AC%D9%87%DB%8C-%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%AB-%D8%A8%D9%87-%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%B4%DA%A9%D9%88%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%B7%D9%86%D9%87-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%87%D9%85%D8%B3%D8%B1-%D9%86%D8%A7%D8%B5%D8%B1%D8%A7%D9%84%D8%AF%DB%8C%D9%86-%D8%B4%D8%A7%D9%87