بیستمین گردهمایی سالانه باستان شناسان ایرانبه گزارش خبرگزاری صدا و سیما، در این گردهمایی باستان شناسان ایرانی نتایج کاوش های سال 1400 را برای علاقه مندان و دانشجویان ارائه کرده اند.
در سال 1400 باستان شناسان 114 عملیات کاوش و گمانه زنی در سراسر کشور انجام دادند که نتایج این پژوهش های میدانی در قالب 108 مقاله به این گردهمایی ارائه شده است.
همچنین نمایشگاهی از گزیده یافته های این کاوش ها در موزه ملی ایران به نمایش گذاشته شده است.


منبع: https://www.iribnews.ir/fa/news/3771066/%D8%A8%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85%DB%8C%D9%86-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D9%87%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86