بیش از پنج میلیون سفر دریایی از ۲۴ اسفندماه تا نهم فروردین در کشور ثبت شد


بندرعباس – ایرنا – سخنگوی سفرهای دریایی سازمان بنادر و دریانوردی در تشریح آخرین وضعیت سفرهای دریایی در طرح سفرهای دریایی نوروز ۱۴۰۲، گفت: از ۲۴ اسفند پارسال تا پایان نهمین روز فروردین امسال، بیش از پنج میلیون سفر دریایی در کشور ثبت شد که از این تعداد بیش از سه میلیون و ۲۰۰ هزار نفر مربوط به استان هرمزگان است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85069675/%D8%A8%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-%D9%BE%D9%86%D8%AC-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%B3%D9%81%D8%B1-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%DB%B2%DB%B4-%D8%A7%D8%B3%D9%81%D9%86%D8%AF%D9%85%D8%A7%D9%87-%D8%AA%D8%A7-%D9%86%D9%87%D9%85-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%B1