بیمار مبتلا به سندرم داون جایزه ویژه جشنواره «طعم امید» را دریافت کرد


تهران- ایرنا- جایزه ویژه جشنواره ملی طعم امید مسابقه آشپزی ویژه معلولان، به سید فوآد آزادی مبتلا به سندرم داون برای پخت زرشک پلو با مرغ اهدا شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85096974/%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%A8%D8%AA%D9%84%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D9%86%D8%AF%D8%B1%D9%85-%D8%AF%D8%A7%D9%88%D9%86-%D8%AC%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D9%87-%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87-%D8%AC%D8%B4%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%B7%D8%B9%D9%85-%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%AF-%D8%B1%D8%A7-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA