بیمه حدود سه هزار هنرمند صنایع‌دستی مجدد برقرار شد


تهران- ایرنا- سرپرست اداره‌کل حمایت از تولید صنایع‌دستی وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی با اشاره به تخصیص ۴۵۰ میلیارد ریال اعتبار برای بیمه هنرمندان صنایع‌دستی و راهنمایان گردشگری گفت: بیمه ۲۷۲۴ هنرمند صنایع‌دستی که از ابتدای سال قطع شده بود، مجددا برقرار شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/84885735/%D8%A8%DB%8C%D9%85%D9%87-%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF-%D8%B3%D9%87-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%87%D9%86%D8%B1%D9%85%D9%86%D8%AF-%D8%B5%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%B9-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%D9%85%D8%AC%D8%AF%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D8%AF