تاثیر سوء کم‌بارشی‌ها بر منابع آبی/موج بارشی جدید از امروز آغاز می‌شود

وی اضافه کرد: این روند مثبت تا پایان سال زراعی جاری دیده می‌شود و پیش‌بینی می‌شود، در این سال بیشتر مناطق استان بارش‌های طبیعی خود را دریافت کنند و در مناطق غرب، جنوب و سرچشمه آبی زاینده‌رود، بارش‌ها به‌سمت بالاتر از نرمال رود.

نوید حاجی‌بابایی در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا، با اشاره به وضعیت بارشی استان اصفهان، اظهار کرد: اگر وضعیت بارش استان طی سه سال گذشته تاکنون را مورد بررسی قرار دهیم، استناد می‌شود که از ابتدای سال آبی ۱۳۹۸ تاکنون، شاهد کم‌بارشی شدیدی در سطح استان به خصوص در مناطق شرق و مرکز با کاهش ۵۰ درصدی بارش‌ها هستیم.

وی با بیان اینکه کم‌بارشی‌های سه سال گذشته تاکنون، منجر به درگیر شدن صددرصد مساحت استان با خشکسالی و تشدید خشکسالی کوتاه مدت و بلندمدت در استان شد، افزود: این شرایط منجر به کاهش آب‌های سطحی شد و تأثیر بدی بر منابع آبی داشت.

وی با بیان اینکه کوهرنگ به عنوان سرچشمه زاینده‌رود تاکنون ۱۰۲ میلی‌متر بارش دریافت کرده که با حدود ۹ درصد افزایش روبه‌رو بوده است، ادامه داد: یکی از عوامل اصلی شرایط کم‌بارشی طی سه سال اخیر، در فاز سرد قرار داشتن اقیانوس آرام یا لانینا بوده است که اجازه ورود سیستم‌های جوی را نمی‌داد و کم بارشی را حاد کرده بود.

معاون پیش‌بینی و تحقیقات اداره کل هواشناسی استان اصفهان با بیان اینکه سامانه‌های جوی سال زراعی جاری تا حدودی تنش و بحران آبی استان را کاهش خواهد داد، خاطرنشان کرد: جبران کمبود بارش در استان زمان‌بر است و انتظار نمی‌رود که در یک سال زراعی، کمبود بارش‌های گذشته جبران شود.


منبع: https://www.imna.ir/news/619753/%D8%AA%D8%A7%D8%AB%DB%8C%D8%B1-%D8%B3%D9%88%D8%A1-%DA%A9%D9%85-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%B4%DB%8C-%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%B1-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D8%A2%D8%A8%DB%8C-%D9%85%D9%88%D8%AC-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%B4%DB%8C-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2

حاجی‌بابایی گفت: پس از سه سال جریانات لانینا به سمت تضعیف شدن می‌رود و منجر به باز شدن راه سامانه‌های جوی شده است. موج بارشی جدید که در حال شکل‌گیری است، از امروز آغاز خواهد شد و در روز پنجشنبه تمام نقاط استان دارای شرایط بارش هستند، اما بهترین بارش‌ها در مناطق غربی، جنوبی و مناطق همجوار با چهارمحال‌وبختیاری رخ خواهد داد.

معاون پیش‌بینی و تحقیقات اداره کل هواشناسی استان اصفهان با اشاره به میزان بارش‌های استان اصفهان در سال آبی جاری، تصریح کرد: میانگین بارش استان از ابتدای مهرماه تاکنون حدود ۳۰ میلی‌متر است که نسبت به سال گذشته ۳۰ درصد و نسبت به بلندمدت ۵۷ درصد افزایش یافته است؛ بر این اساس سال آبی جاری دارای شرایط نرمال است.

افزایش ۹ درصدی بارش‌ها در سرچشمه زاینده‌رود