تاریخچه ثبت جهانی آثار ناملموس ایران در یونسکو/ ثبت ۲۱ اثر در ۱۴ سال


تهران- ایرنا- ۱۴ سال از ثبت نخستین میراث‌فرهنگی ناملموس ایران در فهرست جهانی یونسکو می‌گذرد، روندی که با «آیین‌های نوروز» آغاز شد و امسال با ثبت «پرورش کرم ابریشم و تولید سنتی ابریشم برای بافندگی» به عنوان بیست‌ویکمین عنصر فرهنگی ناملموس، جایگاه ششم جهان را برای ایران کسب کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/84960933/%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE%DA%86%D9%87-%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A2%D8%AB%D8%A7%D8%B1-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%84%D9%85%D9%88%D8%B3-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%DB%8C%D9%88%D9%86%D8%B3%DA%A9%D9%88-%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%DB%B2%DB%B1-%D8%A7%D8%AB%D8%B1-%D8%AF%D8%B1