تاریخ شفاهی گردشگری گردآوری می‌شود


تهران- ایرنا- معاون گردشگری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی گفت: ضبط تجربیات صاحب‌نظران حوزه گردشگری و گردآوری تاریخ شفاهی این حوزه را آغاز کرده‌ایم.


منبع: https://www.irna.ir/news/84980126/%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE-%D8%B4%D9%81%D8%A7%D9%87%DB%8C-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%B4%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%A2%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF