تاریخ ۱۱ هزار ساله کرمان کتاب شد


کرمان- ایرنا- «کرمان از هزاره‌های دور تا بلندای غرور» عنوان کتاب تازه «سیدمحمدعلی گلابزاده» کرمان‌شناس بنام است که تاریخ ۱۱ هزار ساله این پهنه سرزمینی را در مجموعه‌ای کم‌حجم و خلاصه شده، با خوشنویسی نستعلیق از تاریخ پارینه‌سنگی تا دوران کنونی برای مخاطب عام با زبانی آسان و به دور از تکلف روایت می‌کند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85379653/%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE-%DB%B1%DB%B1-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%87-%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%B4%D8%AF