تالار‌های نمایشی روز پانزدهم دی ماه اجرایی ندارند

به گزارش گروه فرهنگی خبرگزاری دانشجو، به نقل از روابط عمومی اداره کل هنر‌های نمایشی، تالار‌های نمایشی تهران و دیگر شهر‌های کشور روز پنجشنبه پانزدهم دی اجرایی نخواهند داشت.

آثار نمایشی از روز جمعه شانزدهم دی طبق برنامه‌های از قبل اعلام شده توسط روابط عمومی تالار‌ها میزبان علاقه‌مندان و مخاطبان خواهند بود.


منبع: https://snn.ir/fa/news/1053282/%D8%AA%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B1%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D9%BE%D8%A7%D9%86%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85-%D8%AF%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%AF