تاکید وزیر میراث فرهنگی بر ادامه اجرای پروژه یادمان شمس در خوی


ارومیه – ایرنا – وزیر میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری با اشاره به بازدید صورت گرفته از یادمان شمس تبریزی در خوی گفت: تلاش می‌کنیم با استفاده از اعتبارات ملی و استانی، پروژه را از حالت نیمه توقف خارج کنیم.


منبع: https://www.irna.ir/news/84994930/%D8%AA%D8%A7%DA%A9%DB%8C%D8%AF-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%AB-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87-%DB%8C%D8%A7%D8%AF%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D9%85%D8%B3-%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%D9%88%DB%8C