تاکید وزیر میراث فرهنگی بر حمایت جدی از حضور فعالان صنایع دستی در رویدادهای جهانی


همدان- ایرنا- وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی گفت: از فعالان صنایع دستی در همه استانها و شهرستان های کشور برای حضور موثر و پررنگ در رویدادهای فرهنگی و نمایشگاه های بین المللی حمایت می شود.


منبع: https://www.irna.ir/news/84983313/%D8%AA%D8%A7%DA%A9%DB%8C%D8%AF-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%AB-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%AC%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%B5%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%B9-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DB%8C