تجلیل از تولیدکنندگان صنایع دستی

وی افزود: نمایشگاه فناوری‌ها و محصولات محرومیت‌زدا «آبادیران» که در خرداد ۱۴۰۲ در مصلی بزرگ امام خمینی برگزار شد، نقش پررنگ صنایع‌خلاق در تولید، عرضه و فروش صنایع‌دستی را نشان داد.

تجلیل از تولیدکنندگان صنایع دستیبه‌گزارش خبرگزاری صداوسیما، پروانه حیدری گفت: از شهرام جامه بزرگی برای ارائه تولیدات و محصولات خلاقه و نوآورانه در گروه صنایع‌دستی چوبی و حصیری و طاهره عیدی‌زاده برای سایت جامع فروش محصولات صنایع‌دستی روستایی تجلیل شد.

معاون صنایع‌دستی استان تهران از تولیدکنندگان و شرکت‌های خلاق و نوآور صنایع‌دستی که در نمایشگاه «آبادیران» حضور داشتند، تجلیل کرد.

معاون صنایع‌دستی استان تهران افزودحضور شرکت‌ها و تولیدکنندگان خلاق صنایع‌دستی در نمایشگاه آبادایران فرصتی برای معرفی ظرفیت‌های این حوزه در توسعه اقتصاد مناطق محروم و روستایی بود.


منبع: https://www.iribnews.ir/fa/news/3902358/%D8%AA%D8%AC%D9%84%DB%8C%D9%84-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%B5%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%B9-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DB%8C