تجلیل از فعالان حوزه حفظ و احیای بنا‌های تاریخی

در آئین رونمایی از طرح‌های حفاظت و مرمت بنا‌ها و آثار تاریخی و اقدامات یگان حفاظت میراث‌فرهنگی، از ۱۰ فعال حوزه حفظ و احیای بناها، بافت‌ها، محوطه‌های تاریخی و حوزه یگان حفاظت میراث‌فرهنگی تجلیل شد.


منبع: https://www.iribnews.ir/fa/news/3859148/%D8%AA%D8%AC%D9%84%DB%8C%D9%84-%D8%A7%D8%B2-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87-%D8%AD%D9%81%D8%B8-%D9%88-%D8%A7%D8%AD%DB%8C%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D9%86%D8%A7%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE%DB%8C