تجلیل از مرمتگران خانه های تاریخی شهر تهران

به مناسبت روز جهانی بنا‌ها و محوطه‌های تاریخی وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی از مرمتگران، فعالان و کنشگران بناهای تاریخی قدردانی کرد.


منبع: https://www.iribnews.ir/fa/news/3824035/%D8%AA%D8%AC%D9%84%DB%8C%D9%84-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%B1%D9%85%D8%AA%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE%DB%8C-%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86