تجلیل از 6 چهره ماندگار در مراسم افتتاحیه دومین جشنواره ملی چندرسانه‌ای میراث فرهنگی


تهران- ایرنا- آیین شب بزرگان قزوین در مراسم افتتاحیه دومین جشنواره ملی چند رسانه‌ای میراث فرهنگی، با بزرگداشت شش چهره ماندگار برگزار می‌شود.


منبع: https://www.irna.ir/news/85304969/%D8%AA%D8%AC%D9%84%DB%8C%D9%84-%D8%A7%D8%B2-6-%DA%86%D9%87%D8%B1%D9%87-%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D9%85-%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D8%AD%DB%8C%D9%87-%D8%AF%D9%88%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%AC%D8%B4%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%85%D9%84%DB%8C-%DA%86%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A7%DB%8C