تحریم خدمتگزاران فرهنگی مردم نشانه زوال ناتوی فرهنگی است


به گزارش گروه فرهنگی خبرگزاری دانشجو، محمد مهدی اسماعیلی حساب کاربری خود در واکنش به اعمال تحریم‌های جدید ضد مقامات فرهنگی، انتظامی و قضائی کشور در شبکه اجتماعی نوشت: در یک دهه گذشته، بسیاری از کانون‌های مولد فرهنگی و فکری ما رسماً تحت تحریم‌های غرب قرار گرفته‌اند، اما مدعیان آزادی فراموش کرده‌اند که فرهنگ را نمی‌توان ⁧تحریم⁩ کرد.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی تصریح کرد: ادامه تحریم خدمتگزاران فرهنگی مردم نیز توسط انگلیس، آمریکا و…فقط نشانه شکست تحریم‌های قبلی و زوال ⁧ناتوی فرهنگی⁩ است.

وزارت خزانه داری آمریکا با اشاره به سالگرد اغتشاشات پارسال اعلام کرد: انگلیس، آمریکا، کانادا و استرالیا تحریم‌های هماهنگ شده‌ای را علیه مقامات و نهاد‌های ایرانی اعمال کردند.

براساس اعلام وزارت خزانه‌داری آمریکا تحریم‌های امروز ۱۸ عضو اصلی نیرو‌های امنیتی، سپاه پاسداران و فراجا؛ رئیس سازمان زندان‌ها؛ سه فرد و یک شرکت به بهانه آنچه ارتباط با سانسور نظام‌مند و جلوگیری از دسترسی به اینترنت خوانده شده؛ سه رسانه فارس، تسنیم و پِرس تی. وی با این بهانه که تحت کنترل سپاه هستند و همچنین سه مقام ارشد را هدف گرفته است.
‌وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز در این فهرست است.


منبع: https://snn.ir/fa/news/1097410/%D8%A7%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%85-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%AA%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%B2%D9%88%D8%A7%D9%84-%D9%86%D8%A7%D8%AA%D9%88%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA