تحول جدید رادیو تهران با معرفی گروه‌های جدید

سرپرست گروه تاریخ و معارف و قائم مقام شبکه رادیویی تهران با بیان اهداف و رویکرد‌های محتوایی برنامه‌های این شبکه می‌گوید: اهداف و رویکرد برنامه‌های رادیو تهران مبتنی بر تمرکز بر هویت دینی و انقلابی، تبیین سبک زندگی با توجه به تکریم نهاد خانواده، جهاد تبیین در حوزه رویداد‌های مهم سیاسی، تاریخی انقلاب و انعکاس پیشرفت‌ها و دستاورد‌های نظام اسلامی است. همچنین امید افزایی در جامعه و افزایش نشاط اجتماعی، معرفی ظرفیت‌ها و توانمندی‌های همه مناطق استان به ویژه مناطق روستایی با تکیه بر الزامات بیانیه گام دوم انقلاب از مهم‌ترین رویکرد‌های موضوعی شبکه رادیو تهران در سال 1402 است.

علاوه بر اینها؛ حمایت از جوانان و جامعه نخبگانی با معرفی چهره‌های شاخص انقلابی در حوزه‌های علم و فن آوری، اقتصاد، سیاست، فرهنگ، هنر، پیگیری مطالبات مردم و نقش آفرینی موثر در هدایت افکار عمومی به عنوان رسانه مرجع قابل اعتماد و جریان‌ساز از دیگر رویکرد‌ها و ماموریت‌های اصلی شبکه رادیویی تهران است.


منبع: https://snn.ir/fa/news/1073591/%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%B1%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D9%88-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C-%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF

وی افزود: بر اساس در ساختار جدید رادیو تهران؛ چهار گروه برنامه ساز با عنوان گروه فرهنگ، جامعه و سلامت -گروه تاریخ و معارف -گروه دانش و اقتصاد و گروه ورزش و تفریحات با ماموریت‌های محتوایی و رویکردی مشخص شکل گرفت.

امیر یادآور شد: در کنداکتور تحول محور، اقتضائات جغرافیایی استان تهران و شهر تهران به عنوان پایتخت و مطالبات همه مخاطبان به ویژه در مناطق روستایی استان در اولویت قرار گرفته است و صددرصد برنامه‌ها منطبق با سیاست‌گذاری و اهداف سند تحول رسانه ملی و معاونت صدا در سه حوزه اصلی جمهوریت نظام، جامعه نخبگانی و پیشرفت کشور تعریف شده است.

علاوه بر این حتی با تغییر نام گروه‌های برنامه ساز ماموریت و اهداف هر کدام از گروه‌ها در حوزه تولید محتوا و رویکرد‌های برنامه سازی مورد بازنگری و بازطراحی قرار گرفت و در مرحله اول آرایش محتوایی برنامه‌های جدول پخش برنامه‌های رادیو تهران متناسب با شرح وظایف هر گروه انجام شد. در مرحله دوم مقرر شد گروه‌های برنامه ساز با تطبیق رویکرد‌های برنامه‌های هر گروه مبتنی بر اهداف و سیاست‌های سند تحول برای بازطراحی محتوایی و ساختاری برنامه‌های موجود اقدام و براساس ضرورت برای حذف برخی برنامه‌ها و ایجاد برنامه‌های جدید طرح‌های پیشنهادی ارائه کنند.

 به گزارش گروه فرهنگی خبرگزاری دانشجو به نقل از روابط عمومی رادیو تهران؛ پیام امیری، سرپرست گروه تاریخ و معارف و قائم مقام شبکه رادیویی تهران با اشاره به رویکرد تحولی رادیو تهران که این روز‌ها با تغییر گروه‌های برنامه ساز انجام شد، افزود: با ابلاغ سند تحول رسانه ملی در دوره جدید مدیریتی سازمان و به تبع آن تدوین سند تحول در معاونت صدا، رادیو تهران نیز در همین راستا طرح تحولی شبکه را در سه محور محتوایی، رویکردی و ساختاری در دستور کار قرار داد.