تخریب سردر یک بیمارستان ساخته شده در پهلوی دوم

تخریب سردر یک بیمارستان ساخته شده در پهلوی دوم

۲۳۳۲۳۳


منبع: https://www.khabaronline.ir/news/1797404/%D8%AA%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%A8-%D8%B3%D8%B1%D8%AF%D8%B1-%DB%8C%DA%A9-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%87-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%D9%87%D9%84%D9%88%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D9%85

به دنبال تخریب سردر ضلع شمالی بیمارستان باهنر، فریدون فعالی ـ مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان کرمان ـ تخریب ساختمانی که سردر بر آن نصب بوده است را تایید کرد و به ایسنا گفت: بنا و سردری که تخریب شده، بخشی از یک بیمارستان و مربوط به دوران پهلوی بوده است. البته این بنا واجد ارزش تاریخی نبود و در فهرست آثار ملی هم ثبت نشده بود.

فعالی افزود: در واقع یک ساختمان قدیمی با اسکلت آهنی تخریب شده که این تخریب هم با هماهنگی و مجوز میراث فرهنگی انجام شده است.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان کرمان گفت: به جای بنای تخریب‌شده قرار است مجموعه‌ای برای بیمارستان باهنر ساخته شود.

فعالان میراث فرهنگی از تخریب سردر تاریخی ضلع شرقی بیمارستان باهنر شهر کرمان در جریان تعریض خیابان قرنی خبر دادند و نسبت به این تخریب معترض شدند. به گفته آن‌ها این سردر در جایی قرار داشته که فاصله آن نسبت به خیابان مناسب بوده و نیازی به تخریب نداشته است. پیش‌تر، در سال ۱۳۹۷ سردر ضلع جنوبی بیمارستان که به دوره پهلوی دوم تعلق داشته، تخریب شده است.