تدوین طرح حمایت بیمه ای از نیروهای یگان حفاظت میراث فرهنگی


شیراز – ایرنا – فرمانده یگان حفاظت وزارت میراث‌ فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی از تدوین و ارائه طرح حمایت بیمه‌ای از نیروهای یگان حفاظت میراث فرهنگی خبر داد و اظهار داشت : این طرح راهگشای برخورد قاطع با قاچاق اشیای تاریخی فرهنگی است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85144675/%D8%AA%D8%AF%D9%88%DB%8C%D9%86-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AD%D9%81%D8%A7%D8%B8%D8%AA-%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%AB-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C