تذکرات جدی برای کنترل قیمت بلیط هواپیما داده‌ایم/ جزئیات کاوش‌های باستانی در آذربایجان


تهران- ایرنا- وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی گفت: در مورد قیمت بلیط‌ها وزارت راه تلاش زیادی برای کنترل قیمت‌ها دارد و در نشست اخیر هم درباره کنترل قیمت‌ها به ویژه بلیط هواپیما تذکرات جدی دادم و دستگاه‌ها هم در حال تلاش هستند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85409856/%D8%AA%D8%B0%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AC%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%84-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%A8%D9%84%DB%8C%D8%B7-%D9%87%D9%88%D8%A7%D9%BE%DB%8C%D9%85%D8%A7-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D9%85-%D8%AC%D8%B2%D8%A6%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%D8%A7%D9%88%D8%B4-%D9%87%D8%A7%DB%8C