تشدید آلودگی اصفهان با استقرار ۷۰ درصد صنایع بالقوه آلاینده

سرپرست مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم سازمان حفاظت محیط‌زیست با بیان اینکه طرح تهویه هوای مناسب در اصفهان به شیوه صحیح اجرایی نشده است، اظهار کرد: بارگذاری‌های بیش از ظرفیت در اصفهان با ظرفیت‌های اکولوژی منطقه سازگاری ندارد و با ورود حوزه‌های مختلف صنعتی، طرح تهویه هوای مناسب به شیوه‌های صحیح اجرایی نشده است.

وی اضافه کرد: با قرارگیری در وضعیت گرمای شدید خورشید به عنوان آلاینده ثانویه ازن تشکیل می‌شود که در پایتخت طی سه سال و کلانشهر اصفهان در دو سال اخیر شاهد معضل این نوع آلودگی هوا در تابستان هستیم.

وی ادامه داد: البته پایش‌های شبانه‌روزی بسیار مناسبی در استان حتی با ورود قوه قضائیه برای برخورد با صنایع آلاینده که سیستم‌های کنترلی نداشتند و بدون رعایت حد استانداردها در طول شب به فعالیت مشغول بودند، اجرایی شده است.

سرپرست مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم سازمان حفاظت محیط‌زیست افزود: با دو شیوه می‌توانیم آلایندگی‌های اولیه را نظارت کنیم، با اجرای طرح کنترل انتقال و بازیافت بخارات بنزین در جایگاه‌ها و انبارها و نیز مباحث پایش نشت بخارات بنزین خودروها می‌توانیم این میزان از آلایندگی‌ها را کاهش دهیم.

وی افزود: استقرار کارگاه‌های آجرپزی یکی از دلایل افزایش میزان شاخص آلودگی‌های هوای اصفهان است؛ میزان بارگذاری‌ها در جهان با مباحث اندازه قدرت تهویه هوا انجام می‌گیرد که با انتشار آن‌ها بتوانند آن حجم را از سطح شهر خارج کنند.

در صورت نبود وزش باد و هوارسانی ورود ۱۰ واحد آلاینده سبب اضافه شدن حدود ۱۰۰۰ واحد به آلایندگی‌های موجود می‌شود

داریوش گل‌علیزاده در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا در خصوص منشأ آلایندگی‌ها در کلانشهر اصفهان، اظهار کرد: در فصول تابستان با ترکیبات آلی فرار ناشی از انتشارات بخارات بنزین و نیترات نیتروژن مواجه هستیم.

گل‌علیزاده با اشاره به اینکه زمانی که در فصل زمستان در شهر اصفهان با وارونگی و سکون هوا مواجه می‌شویم، شاهد انباشت آلاینده‌ها هستیم، گفت: با فقدان باد و هوارسانی ورود حتی ۱۰ واحد آلودگی، حدود یک هزار واحد به آلایندگی‌های قبلی اضافه می‌کند.

وی در خصوص استقرار بیش از ۷۰ درصد صنایع بالقوه آلاینده در شعاع ۵۰ کیلومتری شهر اصفهان و انتشار و تجمیع آلاینده‌ها که منجر به تشدید آلودگی هوای این کلانشهر می‌شود، اظهار کرد: انباشت آلاینده‌ها که منشأ انتشار بیشتر آن‌ها صنایع و منابع متحرک هستند، زمینه‌ساز ایجاد پدیده وارونگی دمایی در نیمه دوم سال می‌شود، البته در این بین نقش بخش خانگی نیز بی ‌تأثیر نیست.


منبع: https://www.imna.ir/news/617849/%D8%AA%D8%B4%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%A2%D9%84%D9%88%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%DB%B7%DB%B0-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%B5%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%B9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D9%87-%D8%A2%D9%84%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87

گل‌علیزاده گفت: در دو تا سه سال اخیر شاهد بودیم که در کلانشهر اصفهان شرایط مناسبی در مورد آلایندگی‌های گازی در نیمه دوم سال، انجام نشده است.

وی تاکید کرد: منابع و صنایع با مصارف گازسوز از جمله موتورخانه‌های منازل، تجاری، اداری و صنعتی اگر سیستم‌های کنترل و پایش نداشته باشند، انتشار گازهای نیتروژن آن‌ها می‌تواند به عنوان تولید آلاینده ثانویه نقش داشته باشد.

پایش شبانه‌روزی قوه قضائیه در برخورد با صنایع آلاینده