تصاویری با شکوه از اقامه نماز در خانه خدا/ عکس


پایگاه خبری «چند ثانیه» تصاویری زیبا از اقامه نماز در خانه خدا منتشر کرد.


منبع: https://www.khabaronline.ir/news/1782419/%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%B4%DA%A9%D9%88%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%82%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AE%D8%AF%D8%A7-%D8%B9%DA%A9%D8%B3