تصویب امتیازاتی برای صادرکنندگان صنایع‌دستی

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی گزارش تلفیق بودجه 1402‏ امتیازاتی را برای صادرکنندگان صنایع دستی تعیین کردند.

تصویب امتیازاتی برای صادرکنندگان صنایع‌دستیبه‌گزارش خبرگزاری صدا و سیما، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه روز دوشنبه ۸ اسفند ۱۴۰۱ صحن مجلس، در جریان بررسی گزارش تلفیق بودجه ۱۴۰۲ در مورد لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، بند ل تبصره ۹ این لایحه را به شرح زیر تصویب کردند:
« أخذ هرگونه تعرفه و عوارض صادراتی و الزام به پیمان‌سپاری ارزی و تعهد بازگشت ارز حاصل از صادرات درخصوص صادرات صنایع دستی به جز میزان ارزش مواد اولیه مصرف شده ممنوع است ».


منبع: https://www.iribnews.ir/fa/news/3770270/%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%A8-%D8%A7%D9%85%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%B5%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%B9%E2%80%8C%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DB%8C