تضمین درآمدزایی بانوان در نمایشگاه های صنایع‌دستی

معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهوری گفت: حضور زنان در نمایشگاه صنایع‌دستی می‌تواند در کسب و کارشان تاثیر مثبت و به سزایی داشته باشد و درآمدزایی آنان را تضمین کند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ انسیه خزعلی در حاشیه بازدید از نمایشگاه صنایع دستی و گردشگری تهران گفت: این نمایشگاه‌ها از چند جهت مهم است، یکی اینکه زنان بتوانند زمینه بازار کار را برای خودشان فراهم کنند و دیگر اینکه مردم بتوانند با توانمندی هنرمندان صنایع دستی کشور بیشتر آشنا شوند.
شانزدهمین نمایشگاه بین‌المللی گردشگری و صنایع‌وابسته و سی‌وششمین نمایشگاه ملی صنایع‌دستی امروز در محل دائمی نمایشگاه بین‌المللی تهران به کار خود پایان می‌دهد.
در این نمایشگاه که از ۱۸ بهمن برپا شده بود ۲۰۰ فعال صنعت گردشگری از ۴۷ کشور جهان حضور داشتند.


منبع: https://www.iribnews.ir/fa/news/3749463/%D8%AA%D8%B6%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%B1%D8%A2%D9%85%D8%AF%D8%B2%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B5%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%B9%E2%80%8C%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DB%8C