تعداد شهر‌های با وضعیت نارنجی از ۷ به ۱۲ رسید

طبق اعلام روابط عمومی وزارت بهداشت تعداد شهرهای نارنجی ۱۲ و قرمز ۰ شهر است.

همچنین تعداد شهر‌های با وضعیت زرد از ۱۰۱ به ۱۴۳ شهر افزایش و تعداد شهر‌های با وضعیت آبی از ۳۴۰ به ۲۹۳ شهر کاهش یافت.

قرمز: ۰ شهر
نارنجی: ۱۲ شهر
زرد: ۱۴۳ شهر
آبی: ۲۹۳ شهر


منبع: https://www.iribnews.ir/fa/news/3714039/%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%B4%D9%87%D8%B1%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D9%88%D8%B6%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%AC%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%DB%B7-%D8%A8%D9%87-%DB%B1%DB%B2-%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما و به نقل از مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت بهداشت: بر اساس آخرین به روز رسانی ها، تعداد شهر‌های با وضعیت قرمز همانند هفته‌های گذشته ۰ بوده و تعداد شهر‌های با وضعیت نارنجی از ۷ به ۱۲ شهر رسید.