تعطیلی موره آبگینه در روزهای پنجشنبه و جمعه

به‌گزارش خبرگزاری صدا و سیما، نوید صالح‌وند گفت: موزه آبگینه در روزهای پنجشنبه و جمعه برای انجام تعمیرات جزئی تعطیل است.
مدیر موزه آبگینه و سفالینه‌ها ضمن عذرخواهی از گردشگران به دلیل تعطیلی موزه عنوان کرد: این تعمیرات برای آماده‌سازی موزه در ایام نوروز ۱۴۰۲ انجام می‌شود.
موزه آبگینه و سفالینه از موزه های تخصصی شیشه و سفال است که در خیابان سی‌تیر نرسیده به خیابان جمهوری قرار دارد.

مدیر موزه آبگینه و سفالینه‌ها از تعطیلی موزه آبگینه در روز‌های ۱۸ و ۱۹ اسفندماه خبر داد.

تعطیلی موره آبگینه در روزهای پنجشنبه و جمعه


منبع: https://www.iribnews.ir/fa/news/3782396/%D8%AA%D8%B9%D8%B7%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D9%85%D9%88%D8%B1%D9%87-%D8%A2%D8%A8%DA%AF%DB%8C%D9%86%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D9%86%D8%AC%D8%B4%D9%86%D8%A8%D9%87-%D9%88-%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%87

تعطیلی موره آبگینه در روزهای پنجشنبه و جمعه