تغییر رئیس باغ‌موزه ملی انقلاب و دفاع مقدس

 به گزارش گروه فرهنگی خبرگزاری دانشجو، وی پس از سردار جواد خضرایی‌راد و علی‌اصغر جعفری، سومین مدیری خواهد بود که این قطب فرهنگی دفاع‌مقدس را اداره خواهد کرد.

گفتنی است سردار ناظر پیش از این و از سال ۹۴ ریاست سازمان موزه انقلاب اسلامی و دفاع مقدس را برعهده داشته است.


منبع: https://snn.ir/fa/news/1030532/%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D8%A8%D8%A7%D8%BA%E2%80%8C%D9%85%D9%88%D8%B2%D9%87-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D9%88-%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D9%85%D9%82%D8%AF%D8%B3