تفاهمنامه حفاظت از زیستگاه یوز آسیایی به امضا رسید

به گزارش ایمنا، در انعقاد این تفاهم نامه، شرکت نیکران موتور پاسارگاد متعهد شد که به مدت دو سال حامی انحصاری یوز ایرانی باشد و با کمک صندوق ملی محیط زیست، نسبت به حفاظت از زیستگاه این گونه باارزش زیستی اقدام کند.


منبع: https://www.imna.ir/news/609960/%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%87%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%AD%D9%81%D8%A7%D8%B8%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%DB%8C%D9%88%D8%B2-%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D9%85%D8%B6%D8%A7-%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AFوی تصریح کرد: بخش خصوصی در راستای مسئولیت اجتماعی می‌تواند به حفاظت این گونه حساس و گونه‌های دیگر در زیستگاه‌های کشور کمک کند.

وی افزود: سازمان حفاظت محیط زیست دستگاه اجرایی نظارتی محسوب می‌شود و نیاز است با کمک بخش خصوصی و صندوق ملی محیط زیست، همکاری‌ها را گسترش بدهیم تا در حفاظت از منابع زیستی کشور بتوانیم موفق‌تر عمل کنیم.

به گزارش ایمنا و به نقل از پایگاه اطلاع رسانی سازمان حفاظت محیط زیست حسن اکبری اظهار کرد: در حوزه محیط زیست ۷۰ درصد جمعیت گونه برجسته ای مثل آهو، جبیر، قوچ و میش را از دست دادیم و آن چیزی که ارزشمند است تنوع درون جمعیتی یک گونه است.

اکبری در ادامه اظهارکرد: ما دست یاری برای همیاری و همکاری در زمینه حفاظت از حیات وحش را به سوی دوستداران و علاقه مندان به محیط زیست دراز می‌کنیم و امیدواریم بتوانیم با برنامه‌ریزی در این خصوص اقدامات تأثیرگذاری انجام دهیم.

معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط زیست ادامه داد: هدف از انعقاد این تفاهمنامه، همکاری در زمینه خرید خودرو، تجهیز پاسگاه‌ها، فراهم کردن ابزارهای حفاظتی است.