تفاهم‌نامه پژوهشگاه میراث‌فرهنگی و دانشگاه علم و فرهنگ

پژوهشگاه میراث‌فرهنگی و گردشگری و دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ تفاهم‌نامه همکاری‌های علمی، آموزشی، پژوهشی و فناوری امضا کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، بر اساس این تفاهم‌نامه طرفین برای همکاری‌های هدفمند پژوهشی، آموزشی و کارآفرینی در حوزه‌های گردشگری، صنایع‌دستی، میراث‌فرهنگی، معماری، هنر‌های اسلامی، پژوهش هنر، مدیریت کسب و کار، مدیریت امور فرهنگی و هنری، حقوق و سایر موضوعات و مطالعات مشترک اقدام خواهندکرد.
با امضای این تفاهمنامه، همچنین همکاری‌های علمی، آموزشی، پژوهشی، فناوری و کسب و کار میان طرفین، افزایش خواهدیافت. تفاهم‌نامه همکاری‌های علمی، آموزشی، پژوهشی و فناوری پژوهشگاه میراث‌فرهنگی و گردشگری و دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ را مصطفی ده‌پهلوان رئیس پژوهشگاه و مهدی باصولی سرپرست دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ امضا کردند.


منبع: https://www.iribnews.ir/fa/news/3910595/%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%87%D9%85%E2%80%8C%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%AB%E2%80%8C%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D9%88-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%B9%D9%84%D9%85-%D9%88-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF