تلاش برای رفع مشکلات مردم در حریم آثار تاریخی


مدیرکل حقوقی و مشاور وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی به ضرورت بازنگری حریم آثار تاریخی برای رفع مشکلات زندگی مردم در این محدوده‌ها تاکید کرد.


منبع: https://www.iribnews.ir/fa/news/4074000/%D8%AA%D9%84%D8%A7%D8%B4-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%85-%D8%A2%D8%AB%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE%DB%8C