تمام امکانات برای ارائه خدمات به مسافران نوروزی به‌کار گرفته شود


سنندج- ایرنا- استاندار کردستان گفت: دستگاه‌های اجرایی استان باید از تمام امکانات و ظرفیت‌های موجود برای ارائه خدمات مطلوب و مناسب به مسافران و گردشگران نورزی استفاده کنند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85053385/%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%85%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%87-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%86%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%B2%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%DA%AF%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%87