تمام مقاطع تحصیلی تهران و البرز فردا غیرحضوری شد

منبع: ایرنا


منبع: https://www.imna.ir/news/621392/%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%85-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%B7%D8%B9-%D8%AA%D8%AD%D8%B5%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D8%B2-%D9%81%D8%B1%D8%AF%D8%A7-%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%B4%D8%AF

بر اساس این مصوبه، تمام مقاطع تحصیلی غیرحضوری و به صورت مجازی دایر است، همچنین فعالیت‌های ورزشی در فضاهای باز و فروش مجوز روزانه طرح و ترافیک توسط شهرداری تهران تا روز پنج‌شنبه ممنوع است و از شهروندان تقاضا می‌شود از تردد غیرضروری خودداری کنند.

به گزارش ایمنا، بر اساس مصوبات کارگروه آلودگی هوای استان تهران فر دا _چهارشنبه دوم آذرماه_ در تمام شهرستان‌های استان‌های تهران و البرز به استثنای پردیس، دماوند و فیروزکوه مهدهای کودک و پیش‌دبستانی‌ها تعطیل خواهد بود.