تهران، پذیرای گردشگران با پویش «تهران من»

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، رضا صیادی گفت: همه علاقه مندان می‌توانند با ارسال پیامک به شماره ۱۰۰۰۹۸۹۱ و ارسال نام مکانی که قصد دارند از آن بازدید کنند به نشانی و مسیر رسیدن به آن مکان و نیز اطلاعاتی درباره آن دست یابند.
وی افزود: به کمک پویش «تهران من» قصد داریم شرایط گردش مسافران در موزه‌ها و مکان‌های تاریخی تهران را آسان‌تر و پربارترکنیم.
مدیرعامل سازمان زیباسازی شهر تهران همچنین از بازپیرایی سه ورودی شرقی، غربی و جنوبی تهران برای استقبال از مسافران نوروزی خبر داد و گفت: سعی شده، نخستین مواجهه مسافران با پایتخت، جذاب باشد.


منبع: https://www.iribnews.ir/fa/news/3788691/%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%B4%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D9%BE%D9%88%DB%8C%D8%B4-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%86