تهران‌گردی در شب‌های رمضان و نوروز ۱۴۰۲


تهران- ایرنا- مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان تهران گفت: طرح گردشگری شبانه از سوم فروردین ۱۴۰۲ در تهران اجرا می‌شود.


منبع: https://www.irna.ir/news/85025590/%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D8%A8-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D9%85%D8%B6%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D9%86%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%B2-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B2