تهران رکورددار آلودگی هوا در کشور/ آبی‌ترین آسمان برای ارومیه ثبت شد

بر این اساس، امروز سنجش کیفی هوای شهرهای کرج با شاخص ۱۰۴، تهران با شاخص ۱۱۸، مشهد با شاخص ۱۰۳ و قم با شاخص ۱۰۳ در وضعیت هوای ناسالم (نارنجی) قرار دارد، اما روز گذشته شهرهای کرج با شاخص ۱۱۶ و قزوین با شاخص ۱۰۸، در موقعیت ناسالم برای گروه‌های حساس (نارنجی) درج شد.

بر این اساس، شرایط امروز کیفی هوای در کلان‌شهرهای اردبیل، ایلام، قزوین، گرگان و ساری، ثبت نشده است، به طوری که روز گذشته یکم اسفند، شهرهای اردبیل، بجنورد، گرگان و ساری بدون داده ثبت شد.

به این ترتیب، دستگاه سنجش کیفیت هوا در ایستگاه‌های کلان‌شهرهای تبریز با شاخص ۷۹، اصفهان با شاخص ۸۵، شهرکرد با شاخص ۶۰، بجنورد با شاخص ۷۴، اهواز با شاخص ۸۶، زنجان با شاخص ۹۶، سمنان با شاخص ۷۱، زاهدان با شاخص ۵۲، شیراز با شاخص ۷۰، کرمان با شاخص ۶۱، کرمانشاه با شاخص ۵۶، رشت با شاخص ۷۱، خرم‌آباد با شاخص ۷۲، اراک با شاخص ۹۱، بندرعباس با شاخص ۵۵، همدان با شاخص ۷۲ و یزد با شاخص ۹۲، در وضعیت هوای سالم (زرد) قرار دارد.

قابل توجه است که سنجش کیفیت هوا امروز در ایستگاه شهرهای ارومیه با شاخص ۲۶، بوشهر با شاخص ۳۹، بیرجند با شاخص ۳۷، سنندج با شاخص ۳۱ و یاسوج با شاخص ۲۹ در وضعیت پاک (سبز) قرار دارد، در حالی که روز گذشته کلان‌شهرهای ارومیه، ایلام، بوشهر، شهرکرد، بیرجند، سمنان، زاهدان، سنندج، کرمان، کرمانشاه، یاسوج، بندرعباس و یزد در وضعیت پاک (سبز) بودند.

در نهایت بر اساس داده‌های موجود سامانه برخط کنترل کیفیت هوای سازمان حفاظت محیط زیست و مقایسه شاخص کیفی هوا، امروز هیچ‌کدام از کلان‌شهرها در وضعیت خطرناک (قهوه‌ای)، بسیار ناسالم (بنفش) و ناسالم (قرمز) ثبت نشدند، اما چهار شهر ناسالم (نارنجی)، تعداد ۱۷ کلان‌شهر سالم (زرد)، پنج شهر پاک (سبز) و پنج کلان‌شهر بدون داده ثبت شدند، در حالی که روز گذشته دو شهر ناسالم (نارنجی)، تعداد ۱۲ کلان‌شهر سالم (زرد)، شمار ۱۳ شهر پاک (سبز)، چهار کلان‌شهر بدون داده درج شد.

شاخص کیفی هوا از صفر تا ۵۰ هوای پاک (سبز)، ۵۱ تا ۱۰۰ هوای سالم (زرد)، ۱۰۱ تا ۱۵۰ ناسالم برای گروه‌های حساس (نارنجی)، ۱۵۱ تا ۲۰۰ ناسالم برای عموم (قرمز)، ۲۰۱ تا ۳۰۰ بسیار ناسالم (بنفش) و ۳۰۱ تا ۵۰۰ بسیار خطرناک (قهوه‌ای) است.


منبع: https://www.imna.ir/news/729921/%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B1%DA%A9%D9%88%D8%B1%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%A2%D9%84%D9%88%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D9%87%D9%88%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%A2%D8%A8%DB%8C-%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%A2%D8%B3%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%85%DB%8C%D9%87

به گزارش خبرگزاری ایمنا، اگر نگاهی به روز گذشته و امروز _چهارشنبه دوم اسفند_ بیندازیم، می‌توانیم میزان و شدت آلودگی هوا که بر آسمان شهرهای مختلف گسترده شده است را به‌خوبی حس کنیم، از این‌رو خبرگزاری ایمنا به مقایسه شاخص کیفی هوا در شهرهای مختلف پرداخته است، بنابراین بر اساس سامانه برخط کنترل کیفیت هوای سازمان حفاظت محیط‌زیست، امروز هیچ‌کدام از شهرها در وضعیت خطرناک (قهوه‌ای)، بسیار ناسالم (بنفش) و ناسالم (قرمز) قرار ندارد.

لازم به یادآوری است که روز گذشته یکم اسفند، شهرهای تبریز، اصفهان، تهران، مشهد، اهواز، زنجان، شیراز، قم، رشت، خرم‌آباد، اراک و همدان، وضعیت هوای سالم (زرد) قرار داشتند.