تهیه طرح اجرایی گردشگری پایدار تالاب شادگان با دستور رئیس جمهور

سلاجقه در ادامه، کمک به ایجاد فرآیند اشتغال و افزایش درآمد جوامع محلی، توسعه اکوتوریسم با رعایت ضوابط و دستورالعمل‌ها محیط زیست و کنترل پیامدهای زیست محیطی گردشگری غیر مسئولانه در تالاب، ارتقای آگاهی و فرهنگ سازی جوامع محلی و جلب مشارکت گردشگران در حفاظت از تالاب، بررسی و تعیین ارزشهای اکوتوریسم منطقه و قابلیت اشتغالزایی صنعت پاک گردشگری، ارزش‌گذاری زیست محیطی جهت تعیین روابط متقابل تالاب و ساکنین آن، ارائه راهکارهای مدیریتی مؤثر جهت هدایت امکانات محلی و توسعه گردشگری با کمترین آثار نامطلوب، بالا بردن شناخت و حفظ ارزش‌های جامعه نسبت به دانش بومی و ارزش‌های فرهنگی و اجتماعی و زیستی منطقه، تعیین مناطق مناسب جهت گردشگری بر اساس اصول حفاظت و بهسازی محیط‌زیست و ارائه راهکارهای مناسب جهت افزایش درآمد مردم محلی بدون آسیب به اکوسیستم تالاب را از اهداف کلی تهیه این طرح برشمرد.


منبع: https://www.imna.ir/news/666810/%D8%AA%D9%87%DB%8C%D9%87-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%B4%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D8%B4%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1

وی افزود: حسب دستور ریاست جمهوری و با پیگیری مستمری که انجام شد، طرح اجرایی گردشگری پایدار تالاب شادگان با هدف حفاظت و بهره‌برداری پایدار و ایجاد معیشت دائمی برای جوامع محلی در سازمان حفاظت محیط‌زیست با همکاری دستگاه‌های متولی در سطح استان خوزستان و طی جلسات مشترک ذیل سند راهبردی توسعه گردشگری کشور تهیه و جهت استحضار و دستور مقتضی ایشان ارسال گردید.

به گزارش ایمنا، علی سلاجقه با اشاره به دستور رئیس جمهور مبنی بر تهیه طرح توسعه گردشگری پایدار تالاب شادگان، اظهار کرد: آیت‌الله رئیسی در دومین سفر استانی خود به استان خوزستان که در اردیبهشت ماه امسال انجام شد، ضمن بازدید از تالاب شادگان، بر لزوم تهیه طرح گردشگری پایدار برای تالاب شادگان به منظور رونق اقتصاد گردشگری و دریایی ساکنان این منطقه تأکید و دستور تهیه این طرح ظرف مدت یک ماه را به سازمان حفاظت محیط‌زیست صادر کردند.

رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست، تهیه این طرح را تحقق وعده ریاست جمهوری به مطالبه بحق مردم منطقه مطرح و تصریح کرد: محیط‌زیست مردم پایه یکی از اصول بنیادین فعالیت سازمان حفاظت محیط‌زیست در دولت مردمی و انقلابی است چراکه بدون همراهی و مشارکت مردم و جوامع محلی، امکان حفاظت پایدار از محیط‌زیست و منابع طبیعی کشور وجود ندارد.