تهیه مستند تلویزیونی جشنواره ملی عکس میراث ماندگار خراسان جنوبی
مستند تلویزیونی جشنواره ملی عکس میراث ماندگار خراسان جنوبی به زودی از تلویزیون اینترنتی وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی پخش می‌شود.


منبع: https://www.iribnews.ir/fa/news/4058089/%D8%AA%D9%87%DB%8C%D9%87-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF-%D8%AA%D9%84%D9%88%DB%8C%D8%B2%DB%8C%D9%88%D9%86%DB%8C-%D8%AC%D8%B4%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%B9%DA%A9%D8%B3-%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%AB-%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C