تور جهانگردان هندی "لال پری" به زنجان رسید
زنجان – ایرنا – تور خودرویی جهانگردان هندی “لال پری” با میزبانی کانون جهانگردی و اتومبیلرانی پس از عبور از شهرهای بندرعباس، لار، شیراز و آباده، اصفهان، کاشان و تهران عصر امروز /پنجشنبه/ وارد شهر ابهر در استان زنجان شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85228909/%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D9%87%D9%86%D8%AF%DB%8C-%D9%84%D8%A7%D9%84-%D9%BE%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%B2%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF