توسعه گردشگری کرمانشاه با برگزاری جشنواره‌های ملی و منطقه‌ای


کرمانشاه- ایرنا – استاندار کرمانشاه با اشاره به اینکه توجه و رونق گردشگری یکی از مولفه‌های مهم تولید و اشتغال در استان است، گفت: کارهای مهم و بزرگی برای توسعه گردشگری استان در نظر گرفته شده که فراخوان ملی برای شناسایی ظرفیت‌ها و برگزاری جشنواره‌های ملی و منطقه‌ای در این حوزه در دستور کار قرار دارد.


منبع: https://www.irna.ir/news/84984701/%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%B4%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AC%D8%B4%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%88-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D9%87-%D8%A7%DB%8C