«توهمِ گنج‌یابی» تیر خلاص بر پیکر محمدحسن خان +فیلم


ساری – ایرنا – پل تاریخی محمد حسن خان که زیر ضرب خودروهای سبک و سنگین زخمی و حتی بخشی از طاق آن فرو ریخته است، این بار جراحت کلنگ توهم گنج سوداگران بر بدنه این پُل، تیر خلاصی بر نماد تاریخی شهر بابل را رقم زد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85308030/%D8%AA%D9%88%D9%87%D9%85-%DA%AF%D9%86%D8%AC-%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D8%AA%DB%8C%D8%B1-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D8%B5-%D8%A8%D8%B1-%D9%BE%DB%8C%DA%A9%D8%B1-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%AD%D8%B3%D9%86-%D8%AE%D8%A7%D9%86-%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85