تَرک بر پیشانی «بُرج هزار ساله سوادکوه»


ساری – ایرنا – انتشار تصویر روییدن درختچه روی گنبد برج هزارساله لاجیم شهرستان سوادکوه با چاشنی تَرک خوردن این بنای تاریخی امروز چهارشنبه در فضای مجازی مازندران در حال بازنشر است که نگرانی های زیادی را برای میراث‌دوستان استان درپی داشت.


منبع: https://www.irna.ir/news/85174627/%D8%AA%D8%B1%DA%A9-%D8%A8%D8%B1-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%AC-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%87-%D8%B3%D9%88%D8%A7%D8%AF%DA%A9%D9%88%D9%87