تکذیب فروش بناهای تاریخی | خبرگزاری صدا و سیما

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، فریدون فعالی گفت: بر اساس قانون امکان فروش و واگذاری اماکن تاریخی وجود ندارد و این بناها، تکذیب فروش بناهای تاریخیفقط برای مرمت و بهره برداری به مزایده گذاشته شدند.

وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، ۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۲ در حاشیه جلسه هیات دولت گفت: در واگذاری بنا‌های تاریخی صرفا همکاری بخش خصوصی برای مرمت، نگهداری، مدیریت و استفاده بهینه از برخی ابنیه تاریخی مطرح است که این موضوع اقدامی حساب شده است و با قوت ادامه می‌یابد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی استان کرمان افزود: در این مزایده قرار نیست هیچگونه انتقال مالکیتی انجام شود، بلکه صرفا بهره‌برداری از این بناها مطابق اصول و ضوابط فنی و بر اساس طرح مصوب میراث‌فرهنگی برای مدت معین به بخش خصوصی واگذار می‌شود و سرمایه‌گذار علاوه بر رقمی که برای مرمت و احیا در ابتدای کار هزینه می‌کند، در طول مدت بهره‌برداری اجاره هم پرداخت خواهد کرد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی استان کرمان با اشاره به اینکه اصل بناهای تاریخی مذکور جزو نفایس به شمار می‌روند و قابل واگذاری نیستند افزود: به طور نمونه بخش خدماتی باغ جهانی شاهزاده ماهان، یعنی خانه زعیم‌باشی، با حفظ ضوابط و اصول میراث‌فرهنگی به بخش خصوصی اجاره داده شده است.

او افزود: این فرایند برای باغ موزه هرندی کرمان، ارگ رایِن، خانه فخری راور، خانه بهادرالملک بردسیر تکرار و خانه اوشیدری کرمان نیز با کاربری هنری (بازارچه صنایع دستی) و کارخانه حناسایی نیز با کاربری فرهنگی و احیای صنعت حنا به بخش خصوصی واگذار می‌شود.

در ادامه اظهارات وزیر میراث فرهنگی،گردشگری و صنایع دستی، درباره تکذیب واگذاری برخی ابنیه تاریخی، مدیرکل میراث‌فرهنگی استان کرمان فروش ۶ بنای تاریخی این استان به بخش خصوصی را تکذیب کرد.

پیش از این در برخی پایگاههای خبری و نشریه ها به نقل از وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی اعلام کرده بودند، ۱۹ بنای تاریخی در کشور از جمله استان تهران و کرمان برای فروش به مزایده گذاشته خواهندشد.

فعالی گفت: حق بهره‌برداری در قالب فرآیند رقابتی مزایده از طریق سامانه تدارکات الکترونیک دولت به‌ صورت شفاف و همراه با ارزیابی اهلیت مالی و صلاحیت فنی متقاضیان انجام می‌شود.

ضرغامی افزود: اعتبارات نگهداری بسیاری از بنا‌های تاریخی در حدی نیست که حتی مرمت و مدیریت شوند، بنابراین با بخش خصوصی همکاری می‌کنیم و این همکاری بر اساس مزایده‌هایی روشن صورت می‌گیرد و هیچ ابهامی درکار نیست.


منبع: https://www.iribnews.ir/fa/news/3839438/%D8%AA%DA%A9%D8%B0%DB%8C%D8%A8-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE%DB%8C