تکذیب قطع درختان کاخ سعدآباد


در پی انتشار اخباری مبنی بر قطع تعدادی از درختان در مجموعه فرهنگی تاریخی سعدآباد، روابط عمومی این مجموعه با انتشار اطلاعیه‌ای خبر قطع درختان این مجموعه را تکذیب کرد.


منبع: https://www.iribnews.ir/fa/news/4058412/%D8%AA%DA%A9%D8%B0%DB%8C%D8%A8-%D9%82%D8%B7%D8%B9-%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D8%AA%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D8%AE-%D8%B3%D8%B9%D8%AF%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF