ثبت جهانی «تاق‌بستان» کرمانشاه به طور جدی در دستور کار قرار گرفت+فیلم


کرمانشاه – ایرنا – مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان کرمانشاه گفت: اثر «تاق بستان» از ظرفیت بالایی برای ثبت جهانی برخوردار است و ثبت آن یکی از اولویت‌های این اداره کل به شمار می‌رود که به طور جدی دنبال می‌شود.


منبع: https://www.irna.ir/news/84989866/%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AA%D8%A7%D9%82-%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D8%B7%D9%88%D8%B1-%D8%AC%D8%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%DA%AF%D8%B1%D9%81%D8%AA-%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85