ثبت جهانی ژئوپارک ارس گردشگری منطقه را متحول می‌کند


تبریز- ایرنا- معاون گردشگری وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی گفت: پیوستن ژئوپارک ارس به شبکه جهانی اتفاق مهمی بود که گردشگری منطقه را در جهت منافع مردم بومی محلی متحول می‌کند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85147458/%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%DA%98%D8%A6%D9%88%D9%BE%D8%A7%D8%B1%DA%A9-%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%B4%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D9%87-%D8%B1%D8%A7-%D9%85%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AF