ثبت دومین روز هوای سالم در اصفهان / ایستگاه پروین در وضعیت نارنجی است

سنجش کیفیت هوا در ایستگاه‌های کاوه، جی، باهنر، فرشادی، فیض، ورزشگاه میثاق، خواجو، باغ غدیر و دانشگاه فعال نیست.

درحال‌حاضر تنها ایستگاه‌های فعال در زمینه نشانگر شاخص کیفی هوا در استان اصفهان به‌جز شهر اصفهان، ایستگاه‌های سجزی، شاهین‌شهر و مبارکه است که شاخص کیفی هوای مبارکه با قرار گرفتن روی عدد ۶۴، سجزی با شاخص ۹۷ و شاهین‌شهر با شاخص ۵۹ در وضعیت هوای سالم (زرد) قرار دارد.

به گزارش خبرنگار ایمنا، وضعیت هوای اصفهان امروز _شنبه سیزدهم اسفندماه_ به شرح زیر است:

امروز سنجش کیفیت هوا در ایستگاه پروین با شاخص ۱۱۸ در وضعیت هوای ناسالم برای گروه‌های حساس (نارنجی) قرار دارد.

دستگاه سنجش کیفیت هوا در ایستگاه‌های احمدآباد با شاخص ۷۰، استانداری اصفهان با شاخص ۸۷، خرازی با شاخص ۹۵ و رودکی با شاخص ۶۳ در وضعیت هوای سالم (زرد) قرار دارد.

شاخص کیفی هوا (Air Quality Index) معیاری است که غلظت ترکیبات مختلف آلاینده موجود در هوا مانند مونوکسیدکربن، دی‌اکسیدگوگرد، ترکیبات نیتروژن‌دار، ازن و ذرات معلق (ذرات کوچک‌تر از ۱۰ میکرومتر و ذرات کوچک‌تر از ۲.۵ میکرومتر) را که حدود مجاز متفاوت با واحدهای مختلف دارد، به یک عدد بدون واحد تبدیل می‌کند و وضعیت آلودگی هوا را نمایش می‌دهد.


منبع: https://www.imna.ir/news/645178/%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D8%AF%D9%88%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D9%87%D9%88%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%BE%D8%B1%D9%88%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%88%D8%B6%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%AC%DB%8C

شاخص کیفی هوا از صفر تا ۵۰ هوای پاک (سبز)، ۵۱ تا ۱۰۰ هوای سالم (زرد)، ۱۰۱ تا ۱۵۰ ناسالم برای گروه‌های حساس (نارنجی)، ۱۵۱ تا ۲۰۰ ناسالم برای عموم (قرمز)، ۲۰۱ تا ۳۰۰ بسیار ناسالم (بنفش) و ۳۰۱ تا ۵۰۰ بسیار خطرناک (قهوه‌ای) است.

سنجش کیفیت هوای امروز در ساعت منتهی به ۷ صبح با قرار گرفتن روی شاخص ۸۷ در وضعیت هوای سالم (زرد) ثبت شده است.